Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Historie

Historie lesního družstva

Historie vzniku lesního družstva se začíná psát od roku 1931, kdy na základě záborového zákona byl nařízen odprodej určité části pozemků z majetku velkých vlastníků, především šlechtických rodů.

V našem případě se jedná o velkostatek Brtnice, jehož majitelem byl v té době Manfred Collalto et San Salvatore.

Z jeho majetku byly vyčleněny zejména lesní pozemky, ale i vodní plochy, zemědělské pozemky a stavby na katastrálních územích obcí Arnolec, Chlumek, Černá, Dědkov, Jersín, Nadějov, Stáj a Zhoř, které měly výměru 496,6877 ha.

LDO Měřín

Na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu v Praze byly tyto pozemky odprodány obcím Černá, Milíkov, Jersín, Kyjov, Arnolec, Chroustov, Stáj, Zhoř u Polné, Nadějov, Měřín, Blízkov - Dědkov, Chlumek, Bohdalov, Německý Rudolec, které za účelem hospodaření byly zavázány vytvořit družstvo.

Družstvo dostalo při svém založení název: Lesní družstvo svazu obcí kontribučenského fondu pro Černou a okolí.

Družstvo bylo právnickou osobou s ručením omezeným a mělo sídlo v Černé.

Jednotlivé obce si dle svých možností zakoupily určitý počet podílů, původní počet podílů byl 500.

Za tento majetek zaplatily obce 1 117 907.52 Kč

V roce 1934 přikoupilo lesní družstvo další pozemky na katastrálních územích Horní Radslavice, Pohořílky u Otína a Pavlínov. Tyto pozemky byly zakoupeny z majetku rodiny Harrachů z Velkého Meziříčí.

S těmito pozemky se družstvo rozšířilo o obce Uhřínov u Velkého Meziříčí, Horní Radslavice a Pavlínov.

Výměra majetku se v této době přiblížila necelým 900 ha. Sídlo lesního družstva se přemístilo do obce Zhoř u Polné, kde se nacházel rozsáhlý komplex budov, které byly rovněž zakoupeny z majetku Collalto. Došlo i ke změně názvu na Lesní družstvo ve Zhoři. Během okupace Československa, až do roku 1945, hospodařilo lesní družstvo v téměř nezměněné podobě. Po válce se lesní družstvo rozšířilo o obce Jamné a Rybné, které vstoupily do lesního družstva s pozemky, které dostaly přídělem od státu. Jednalo se o konfiskované pozemky velkostatku rodiny Schiller z Jamného. V této době překročila výměra lesů obhospodařovaných Lesním družstvem ve Zhoři 1000 ha.

V roce 1954 se změnil název lesního družstva na Lesní družstvo ve Zhoři, lidové družstvo, které 17.června 1958, na základě zákona č.53/1954 Sb., vstoupilo do likvidace. Veškerý majetek byl předán Československým státním lesům. Tím se historie lesního družstva uzavírá na dlouhých 37 let.