Lesní družstvo obcí Měřín

Nasloucháme přírodě

 

Lesní družstvo obcí Měřín

Prodáváme a vykupujeme dříví

Navázali jsme na historii lesnictví v regionu, která začala v roce 1931. Obchodujeme se dřevem, prodáváme kulatinu, vlákninu i palivové dříví. Dřevo i vykupujeme. Zajistíme pro vás činnost odborného lesního hospodáře.

O lesním družstvu obcí Měřín

Každoročně vytěžíme desítky tisíc kubíků dřeva, které opracujeme. Nejčastěji pracujeme se smrkem, bukem, jedlemi, borovicemi nebo olšemi. Máme tři zaměstnance a spolupracujeme s desítkami živnostníků i brigádníků. Obhospodařujeme 933 hektarů lesa, z toho porostní půda má 915 hektarů. Celková zásoba porostů je 297 tisíc kubíků, z toho jehličnany tvoří 284 tisíc kubíků a listnáče 13 tisíc kubíků. Plocha jehličnanů je 88 %, zásoba jehličnanů 96 %. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostu do 40 let věku je 365 hektarů, z toho prořezávky tvoří 89 hektarů. Dosavadní zalesnění MZD (meliorační a zpevňující dřeviny) zabírá více než 30 % plochy prvního zalesnění a podíl se stále zvyšuje.